Avukat Scripti
Anasayfa >> Hakkimizda >> ÖZELLEŞTİRME HUKUKU / PRIVATIZATION LAW
ÖZELLEŞTİRME HUKUKU / PRIVATIZATION LAW

 

 

ÖZELLEŞTİRME HUKUKU
     Kamu mülkiyetinde bulunan işletmelerin özel sektöre aktarılmasıdır. Kimi yazarlar, özelleştirilecek kuruluşta en az %51 kamu hissenin bulunması halinde bunun dar anlamda bir özelleştirme teşkil edeceğini savunurken, diğerleri küçük pay devirlerinin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir.

    Geniş anlamda özelleştirmede kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyet devrinin yanı sıra aşağıdaki öğeler de vardır;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kesime kiralanması
  • Bir mal ya da hizmetin üretimve dağıtımını sağlamak üzere özel kişilere imtiyaz verilmesi
  • Kamu kesimi tarafından üretilen mal ve hizmetlerin finansmanın özel kesimce sağlanması
  • Yönetimin özel kesime devri
  • Mal ve hizmet üretimindeki kamusal tekellerin kaldırılması
  • Kurumsal serbestleşme (yetkili kamu makamları tarafından belirli kurallara bağlanmış olan mal, hizmet üretim ve dağıtımının kuralsızlaştırılması ya da kural koyma ve uygulama yetkisinin özerk düzenleyici kuruluşlara devri)
PRIVATIZATION LAW

        Businesses located in public ownership is transferred to the private sector . Some authors will be privatized in the organization at least 51% in the case of public shares in the narrow sense it would constitute a defense customization , while others can be evaluated in this context of a small transfer of shares stated .

      In a broad sense in the privatization of public institutions and organizations , as well as the transfer of ownership also have the following items ;

       *   Public institutions and private sector organizations hire
       *   Distribution of goods or services to a üretimv granting concessions to  private individuals to provide
       *   Of goods and services produced by the public sector funding to be provided by the private sector
       *   Management transferred to the private sector
       *   The abolition of the public monopoly in the production of goods and services
       *  Corporate liberalization ( which are linked to certain rules by the competent public authorities for goods, services or the deregulation of the production and distribution of the self-regulatory organization rule-making and enforcement powers to the revolution)

 
ULUSLARARASI TAHKİM TİCARET HUKUKU / INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION LAW
TÜKETİCİ HUKUKU / CONSUMER LAW
TURİZM HUKUKU / TOURISM LAW
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU / TRADE AND COMPANY LAW
TIP HUKUKU / MEDICAL LAW
SPOR HUKUKU / SPORTS LAW
SÖZLEŞMELER HUKUKU / CONTRACT LAW
SİGORTA HUKUKU / INSURANCE LAW
REKABET HUKUKU / COMPETITION LAW
ÖZELLEŞTİRME HUKUKU / PRIVATIZATION LAW
MİRAS HUKUKU / LAW OF SUCCESSİON
KİRA VE BORÇLAR HUKUKU / RENT AND OBLIGATIONS LAW
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU / LABOUR AND SOCIAL SECURITY LAW
İDARE HUKUKU / ADMINISTRATIVE LAW
İCRA VE İFLAS HUKUKU / EXECUTION AND BANKRUPTCY LAW
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU / INTELLECTUAL PROPERTY LAW
DENİZ TİCARET HUKUKU / MARITIME LAW
CEZA HUKUKU/ CRIMINAL LAW
BİLİŞİM HUKUKU/INFORMATION LAW
BASIN - MEDYA HUKUKU / PRESS-MEDIA LAW
AİLE HUKUKU/ FAMILY LAW
ENERJİ HUKUKU / ENERGY LAW
Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi No:9 Adalet Plaza A Blok 507 - KARATAY / KONYA
Tel: 0332 345 18 18
Fax: 0332 345 47 16
Hakkımızda Randevu Formu Vekaletname
Kadromuz Faaliyetlerimiz Kariyer
Haberler Makaleler İletişim