Avukat Scripti
Anasayfa >> Hakkimizda >> ENERJİ HUKUKU / ENERGY LAW
ENERJİ HUKUKU / ENERGY LAW

 ENERJİ HUKUKU

    Hukuk, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Hukuk, kendi içinde temel olarak ikiye ayrılır.

 

    Genel olarak hukukun kişiler arası ilişkileri konu alan kısmına Özel Hukuk, kişiler ile devlet veya devleti oluşturan kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kısmına ise Kamu Hukuku adı verilir. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku özel hukukun, buna karşılık Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku kamu hukukunun başlıca alt dallarıdır.Bu hukuk dallarının mevzuat oluşumu eskiye dayanmaktadır.

 

    Oysa ki Enerji Mevzuatının oluşumu bu alandaki gelişmelerle birlikte son zamanlarda ortaya çıkmıştır. Enerji hukuku, enerjinin üretim ve dağıtım ağında idarenin yetkilerinden dolayı idare hukukuyla bağlantı içersindedir.

 

     Ayrıca borçlar ve ticaret hukukuyla da yakından ilgili olması nedeniyle de özel hukukun alanına girmektedir. Enerji hırsızlığı suçunun tanımlanmasından itibaren de ceza hukukuyla bağlantılı hale gelmiştir. Enerji hukuku dar kapsamlı bir hukuk dalı gibi görünsede, hem kendine ait geniş bir mevzuat alanı bulunan, hem de hukukun diğer alanlarıyla bağlantılı olan bir hukuk dalıdır.


         ENERGY LAW


Law , the interest of society or the common good of individuals and society in order to ensure and be supported by public power base , is a set of rights and laws . Law in itself is basically divided into two .

 

    In general subject areas of law interpersonal relations section of Private Law , persons forming the inter-institutional relationship with the state or states to regulate the portion is called the Public Law . Civil Law, Commercial Law, Law of Obligations of private law , in turn, Constitutional Law, Criminal Law and Administrative Law of the legal branch of public law , the main sub dallarıdır.b former is based on the formation of legislation .

 

    However, the formation of the Energy Regulatory developments in this area with the recently emerged. Energy law, energy production and distribution network because of administrative law in connection with the authorization of the administration içersindedir .

 

     Also closely related to payables and trade law because it is in the field of private law . Energy from the identification of the crime of theft in connection with criminal law has become . Energy law seems like a narrower branch of law , both in its own area with a wide range of legislation , as well as those associated with other areas of law is a branch of law .

 

 
ULUSLARARASI TAHKİM TİCARET HUKUKU / INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION LAW
TÜKETİCİ HUKUKU / CONSUMER LAW
TURİZM HUKUKU / TOURISM LAW
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU / TRADE AND COMPANY LAW
TIP HUKUKU / MEDICAL LAW
SPOR HUKUKU / SPORTS LAW
SÖZLEŞMELER HUKUKU / CONTRACT LAW
SİGORTA HUKUKU / INSURANCE LAW
REKABET HUKUKU / COMPETITION LAW
ÖZELLEŞTİRME HUKUKU / PRIVATIZATION LAW
MİRAS HUKUKU / LAW OF SUCCESSİON
KİRA VE BORÇLAR HUKUKU / RENT AND OBLIGATIONS LAW
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU / LABOUR AND SOCIAL SECURITY LAW
İDARE HUKUKU / ADMINISTRATIVE LAW
İCRA VE İFLAS HUKUKU / EXECUTION AND BANKRUPTCY LAW
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU / INTELLECTUAL PROPERTY LAW
DENİZ TİCARET HUKUKU / MARITIME LAW
CEZA HUKUKU/ CRIMINAL LAW
BİLİŞİM HUKUKU/INFORMATION LAW
BASIN - MEDYA HUKUKU / PRESS-MEDIA LAW
AİLE HUKUKU/ FAMILY LAW
ENERJİ HUKUKU / ENERGY LAW
Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi No:9 Adalet Plaza A Blok 507 - KARATAY / KONYA
Tel: 0332 345 18 18
Fax: 0332 345 47 16
Hakkımızda Randevu Formu Vekaletname
Kadromuz Faaliyetlerimiz Kariyer
Haberler Makaleler İletişim