Avukat Scripti
Anasayfa >> Hakkimizda >> KİRA VE BORÇLAR HUKUKU / RENT AND OBLIGATIONS LAW
KİRA VE BORÇLAR HUKUKU / RENT AND OBLIGATIONS LAW

 


KİRA VE BORÇLAR HUKUKU
     Bilindiği üzere Türk Borçlar Kanunu Tasarısı 11.01.2011 tarihinde kabul edilerek kanunlaşmış ve 01.07.2011 tarihinde de yürürlüğe girecektir.

     6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmının dördüncü bölümü kira sözleşmesine ayrılmıştır. Bu bölüm üç ana ayrımdan oluşmaktadır. Birinci ayrımda “Genel Hükümler” (m. 299 -338), ikinci ayrımda “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” (m. 339 – 356) ve üçüncü ayrımda da “Ürün Kirası” (357 – 378) düzenlenmiştir. Böylece öncelikle sistematik açıdan önemli değişikler yapılmıştır. 

    Birinci ayrıma “Genel Hükümler” adı verilerek esasen adi kiraya ilişkin olan bu hükümlerin, konut ve çatılı işyeri kiraları ile ürün kiraları bakımından, bunlarda özel düzenleme olmayan hallerde uygulanabilme imkanı getirilmektedir.

   Sistematik açıdan önemli bir yenilik de “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” adıyla eski Kanunda olmayan bir ayrıma yer verilmesidir. Bu ayrımla kapsamı genişletilmiş olmakla birlikte, genel itibariyle 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’da düzenlenmiş olan hükümlere yer verilmiştir.

RENT AND OBLIGATIONS LAW

     As is known, the Turkish Code of Obligations enacted, the bill was adopted on 11.01.2011 and shall enter into force on 01.07.2011 .

     Turkish Code of Obligations No. 6098 of the second part of the fourth chapter is devoted to the lease agreement . This section consists of three main distinctions . The first distinction in the " General Provisions " (Article 299 -338 ) , the second distinction " Residential and Commercial Lease Roof " (Article 339-356 ) and third distinction in "Product Kira " ( 357-378 ) is arranged . Thus, significant changes were made primarily systematic .

    The first distinction " General Provisions" essentially giving the name of those provisions that relate to ordinary lease , rental housing and roof products with lease terms of the workplace , in cases in which the non- implementation of special arrangements are made ??possible .

   A significant innovation systematic " Residential and Commercial Rents Roof " name given to the old Law is a non- discrimination . This scope was expanded with separately , but in general , which is regulated in the Law on Real Estate Lease No. 6570 provisions were included.

 
ULUSLARARASI TAHKİM TİCARET HUKUKU / INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION LAW
TÜKETİCİ HUKUKU / CONSUMER LAW
TURİZM HUKUKU / TOURISM LAW
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU / TRADE AND COMPANY LAW
TIP HUKUKU / MEDICAL LAW
SPOR HUKUKU / SPORTS LAW
SÖZLEŞMELER HUKUKU / CONTRACT LAW
SİGORTA HUKUKU / INSURANCE LAW
REKABET HUKUKU / COMPETITION LAW
ÖZELLEŞTİRME HUKUKU / PRIVATIZATION LAW
MİRAS HUKUKU / LAW OF SUCCESSİON
KİRA VE BORÇLAR HUKUKU / RENT AND OBLIGATIONS LAW
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU / LABOUR AND SOCIAL SECURITY LAW
İDARE HUKUKU / ADMINISTRATIVE LAW
İCRA VE İFLAS HUKUKU / EXECUTION AND BANKRUPTCY LAW
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU / INTELLECTUAL PROPERTY LAW
DENİZ TİCARET HUKUKU / MARITIME LAW
CEZA HUKUKU/ CRIMINAL LAW
BİLİŞİM HUKUKU/INFORMATION LAW
BASIN - MEDYA HUKUKU / PRESS-MEDIA LAW
AİLE HUKUKU/ FAMILY LAW
ENERJİ HUKUKU / ENERGY LAW
Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi No:9 Adalet Plaza A Blok 507 - KARATAY / KONYA
Tel: 0332 345 18 18
Fax: 0332 345 47 16
Hakkımızda Randevu Formu Vekaletname
Kadromuz Faaliyetlerimiz Kariyer
Haberler Makaleler İletişim